Diverse

Un loc, o profesie, un business. Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad atrage ca un magnet

Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost înfiinţată începând cu anul universitar 2015-2016 şi are în componenţa sa două programe de studiu: Farmacie respectiv Nutriţie şi dietetică.

Programul de studii Farmacie a apărut în oferta UVVG în anul universitar 2005-2006, în cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară. Înfiinţarea sa a fost motivată de importanţa pe care o are această specializare în concordanţă cu normele UE şi susţinută de baza materială existentă, de posibilităţile diverse de instruire teoretică şi practică. Programul de studiu Nutriţie şi dietetică a putut fi accesat de studenţi începând cu anul 2010-2011.

Facultatea, cu cele doua programe de studii Farmacie – 5 ani, 300 ECTS respectiv, Nutriţie şi dietetică-3 ani, 180 ECTS structurează programe dinamice, care pregătesc absolventul pentru piaţa de muncă actuală, interdisciplinară, cooperând mereu cu partenerii antreprenoriali, împreună cu care formulăm anual discipline opţionale la sugestia şi cererea angajatorilor. Mai mult, se asigură în permanență legătura cu centrele de valorificare a cercetării ştiinţifice, precum și cu managementul operațional al altor facultăți din cadrul universității și a Institutului de Științe ale Vieții „Aurel Ardelean”, identificându-se tot mai mult interesul pentru domenii de cercetare în moduri specifice care implică cercetări multi-, inter- şi transdisciplinare.

Absolvenţii programului de studiu Farmacie au ca şi oportunităţi de angajare farmacii de circuit deschis sau de circuit închis (spitale, clinici, servicii de ambulanţă, centre de dializă etc.), Depozite farmaceutice, Laboratoare de analiză, Industria farmaceutică, Universităţi şi Institute de cercetare, Instituţii publice (Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia Naţională a Medicamentului, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Judeţeană de Asigurări Sociale de Sănătate, Institutul Public de Igienă etc.). Specializarea de farmacist este o profesie și un business, care își are rădăcinile încă din cele mai vechi timpuri.

Absolvenţii programului de studiu Nutriţie şi dietetică au ca şi oportunităţi de angajare Spitale, Clinici, Cabinete de nutriţie, Instituţii de educaţie (şcoli, grădiniţe), Instituţii sociale (azile, case de bătrâni), Unităţi de alimentaţie (restaurante, cantine), Baze sportive şi de Wellness, etc. Beneficiile pentru absolvenţii acestui program s-au diversificat masiv în ultimii ani, marcând pe de o parte deschiderea de cabinete de nutriţie de profil, dar și angajarea în Sistemului Public de Sănătate.

Oferta educaţională a Facultăţii de Farmacie pentru anul 2021 este de 50 locuri pentru cetăţenii din ţări UE şi 25 locuri pentru cetăţenii din ţări non UE pentru programul de studiu Farmacie şi 30 locuri pentru cetăţenii din ţări UE şi 15 locuri pentru cetăţenii din ţări non UE pentru programul de studiu Nutriţie şi dietetică.

Facultatea de Farmacie din cadrul UVVG Arad îşi asumă misiunea unui învăţământ modern, formativ prin interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele din practică, care contribuie la acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice precum şi la dezvoltarea competenţelor orizontale şi transversale. Misiunea asumată pentru formarea farmaciştilor şi a nutriţioniştilor şi dieteticienilor este bazată pe standardele de calitate impuse de reglementările sectoriale, standardele ARACIS şi normativele legislative privind învăţământul superior, precum şi a reglementărilor europene şi naţionale privind profesiunea de farmacist, respectiv, nutriţionist-dietetician” – spune S.L. dr. Daniel Răducan, decanul Facultăţii de Farmacie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button